เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
Leam Sok Pier : Trat
ข้อมูลเบื้องต้น
 
The sole and main gateway to the province of Trat. Laem Sok Pier is in very close proximity to a lot of destinations in the province, like the amazing islands of Koh Kood, Koh Chang, and Koh Mak. The pier has a steady flow of speedboats and ferries among others arriving and departing in various times throughout the day. It is easy to get to the pier from wherever you are in the city as it is popular among locals.

ที่อยู่ : Route 3155, Mueng, Trat

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: Leam Sok Pier

จาก เกาะกูด

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะกูด
Ao Salad Pier
(09:00)
Trat
Leam Sok Pier
(10:15)
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
(09:00)
Trat
Leam Sok Pier
(10:15)
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
(11:00)
Trat
Leam Sok Pier
(12:15)
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
(12:00)
Trat
Leam Sok Pier
(13:15)
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
(13:00)
Trat
Leam Sok Pier
(14:15)
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )

จาก Koh Mak

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Mak
Ao Nid Pier
(11:00)
Trat
Leam Sok Pier
(13:15)
2:15
( ชั่วโมง )
12.65
11.01

( USD )

จาก Koh Chang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Chang
Bang Bao Pier
(10:00)
Trat
Leam Sok Pier
(13:15)
3:15
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: Leam Sok Pier

ถึง เกาะกูด

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Trat
Leam Sok Pier
(10:00)
เกาะกูด
Ao Salad Pier
(11:15)
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
(10:45)
เกาะกูด
Ao Salad Pier
(12:00)
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
(12:30)
เกาะกูด
Ao Salad Pier
(13:45)
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
(13:30)
เกาะกูด
Ao Salad Pier
(14:45)
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
(14:20)
เกาะกูด
Ao Salad Pier
(15:10)
0:50
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )

ถึง Koh Mak

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Trat
Leam Sok Pier
(10:45)
Koh Mak
Ao Nid Pier
(12:45)
2:00
( ชั่วโมง )
12.65
11.01

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
(14:20)
Koh Mak
Ao Nid Pier
(15:30)
1:10
( ชั่วโมง )
12.65
11.01

( USD )

ถึง Koh Chang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Trat
Leam Sok Pier
(10:45)
Koh Chang
Bang Bao Pier
(14:00)
3:15
( ชั่วโมง )
18.98
16.13

( USD )
จุดเด่นของที่หมายปลายทาง
 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.