เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

ตารางการเดินเรือและราคา

 • 5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง
  • ได้รับความไว้วางใจจาก
   1,214,777
   ลูกค้าผู้ได้รับความพึงพอใจ
 
ตารางเวลาออกเดินทางจากต้นทาง

จาก Bangkok

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 12:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 12:45 )
7:45
( ชั่วโมง )
25.22
21.69

( USD )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 14:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
18.92
15.13

( USD )
Bangkok
Rambuttri Road
( 06:00 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:45 )
8:45
( ชั่วโมง )
34.68
25.32

( USD )
Bangkok
Rambuttri Road
( 06:00 )
Koh Samui
Maenam Pier
( 16:40 )
10:40
( ชั่วโมง )
44.14
34.87

( USD )
Bangkok
Rambuttri Road
( 06:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 16:10 )
10:10
( ชั่วโมง )
40.99
31.56

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 14:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
26.8
22.25

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 15:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
18.92
15.89

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 14:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
20.5
17.01

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 14:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
31.53
26.8

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 15:30 )
8:00
( ชั่วโมง )
25.22
21.69

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 16:00 )
8:30
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 16:00 )
8:30
( ชั่วโมง )
18.92
15.13

( USD )
Koh Samet
Nadan Pier
( 13:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
20.5
17.42

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 11:20 )
17:20
( ชั่วโมง )
25.22
20.94

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 09:45 )
15:45
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:15 )
18:15
( ชั่วโมง )
26.8
22.25

( USD )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 10:30 )
16:30
( ชั่วโมง )
29.95
24.86

( USD )
Koh Samui
Lipa Noi Pier
( 07:30 )
12:30
( ชั่วโมง )
26.8
22.78

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 08:30 )
13:30
( ชั่วโมง )
29.01
24.66

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:30 )
19:30
( ชั่วโมง )
40.99
36.89

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 09:45 )
14:45
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 11:20 )
16:20
( ชั่วโมง )
25.22
20.94

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:15 )
17:15
( ชั่วโมง )
26.8
22.25

( USD )
13:30
( ชั่วโมง )
25.22
20.94

( USD )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 10:30 )
15:30
( ชั่วโมง )
29.95
24.86

( USD )
Koh Samui
Bangrak Pier
( 12:30 )
16:30
( ชั่วโมง )
37.84
31.41

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 09:30 )
13:30
( ชั่วโมง )
34.68
28.44

( USD )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 12:30 )
16:30
( ชั่วโมง )
37.84
31.41

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:30 )
12:30
( ชั่วโมง )
31.53
25.54

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:30 )
17:30
( ชั่วโมง )
37.84
32.16

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:30 )
12:30
( ชั่วโมง )
26.8
24.12

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 09:30 )
13:30
( ชั่วโมง )
31.53
26.8

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 09:45 )
13:45
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:00 )
16:00
( ชั่วโมง )
29.95
24.86

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 13:15 )
17:15
( ชั่วโมง )
31.22
25.91

( USD )
Bangkok
Rambuttri Road
( 21:00 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 08:45 )
11:45
( ชั่วโมง )
34.68
25.32

( USD )
Bangkok
Rambuttri Road
( 21:00 )
Koh Samui
Maenam Pier
( 11:20 )
14:20
( ชั่วโมง )
45.72
36.12

( USD )
Bangkok
Rambuttri Road
( 21:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 10:45 )
13:45
( ชั่วโมง )
42.57
31.5

( USD )

จาก Koh Kood

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 09:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 10:15 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.77
13.09

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 09:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 09:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 10:15 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.77
13.09

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 09:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 09:00 )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 12:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 12:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 12:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 13:15 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.77
13.09

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 12:00 )
Pattaya
Pattaya
( 20:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 12:15 )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 12:45 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.46
7.85

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 12:15 )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 14:00 )
1:45
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )

จาก Koh Mak

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 11:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 13:15 )
2:15
( ชั่วโมง )
12.61
10.85

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 11:00 )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 11:45 )
0:45
( ชั่วโมง )
9.46
7.85

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 11:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
25.22
21.69

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 11:00 )
Pattaya
Pattaya
( 20:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
25.22
21.69

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 13:00 )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 14:00 )
1:00
( ชั่วโมง )
15.77
13.09

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 15:15 )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 16:00 )
0:45
( ชั่วโมง )
9.46
7.95

( USD )

จาก Trat

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Trat
Leam Sok Pier
( 10:45 )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 12:00 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.77
13.09

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 10:45 )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 12:45 )
2:00
( ชั่วโมง )
12.61
10.97

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 10:45 )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 14:00 )
3:15
( ชั่วโมง )
18.92
16.08

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 13:30 )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 14:45 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.77
13.09

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 14:20 )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 15:30 )
1:10
( ชั่วโมง )
12.61
10.97

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 14:20 )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 16:00 )
1:40
( ชั่วโมง )
15.77
13.09

( USD )

จาก Pattaya

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Pattaya
Pattaya
( 05:00 )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 12:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Pattaya
Pattaya
( 05:00 )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 12:45 )
7:45
( ชั่วโมง )
25.22
21.69

( USD )
Pattaya
Pattaya
( 05:00 )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 14:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
14.19
12.06

( USD )

จาก Koh Chang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Chang
Klong Son Bus Station
( 07:00 )
Suvarnabhumi Airport
Suvarnabhumi Airport
( 14:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 08:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
18.92
15.89

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 09:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
18.92
15.13

( USD )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 10:00 )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 11:00 )
1:00
( ชั่วโมง )
15.77
13.09

( USD )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 10:00 )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 11:45 )
1:45
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 10:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 13:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 10:00 )
6:30
( ชั่วโมง )
20.5
17.01

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 10:00 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:30 )
22:30
( ชั่วโมง )
48.87
43.5

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 10:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 09:30 )
23:30
( ชั่วโมง )
52.03
46.3

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 10:00 )
Chiang Mai
Old City
( 06:00 )
20:00
( ชั่วโมง )
40.99
34.84

( USD )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 10:30 )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 14:45 )
4:15
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 12:00 )
Pattaya
Pattaya
( 20:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
14.19
12.34

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 12:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
18.92
15.13

( USD )
Koh Chang
Klong Son Bus Station
( 12:00 )
Suvarnabhumi Airport
Suvarnabhumi Airport
( 20:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )
Koh Chang
Klong Son Bus Station
( 17:00 )
Suvarnabhumi Airport
Suvarnabhumi Airport
( 00:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )

จาก Chiang Mai

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Chiang Mai
Old City
( 20:00 )
Koh Chang
Center Point Pier
( 14:30 )
18:30
( ชั่วโมง )
39.41
33.5

( USD )

จาก Koh Samui

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:00 )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 15:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
22.07
18.32

( USD )
Koh Samui
Maenam Pier
( 08:00 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 20:30 )
12:30
( ชั่วโมง )
44.14
37.52

( USD )
Koh Samui
Maenam Pier
( 08:00 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 17:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
44.14
37.52

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 11:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:15 )
0:45
( ชั่วโมง )
6.31
5.23

( USD )
Koh Samui
Maenam Pier
( 12:30 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 00:30 )
12:00
( ชั่วโมง )
44.14
37.52

( USD )
Koh Samui
Maenam Pier
( 12:30 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 21:35 )
9:05
( ชั่วโมง )
44.14
37.52

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 13:30 )
15:30
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 16:00 )
13:30
( ชั่วโมง )
31.53
25.54

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 16:00 )
Hua Hin
Tourist Center
( 03:30 )
11:30
( ชั่วโมง )
31.53
26.8

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 16:00 )
Koh Chang
Center Point Pier
( 14:30 )
22:30
( ชั่วโมง )
48.87
43.5

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 16:00 )
13:30
( ชั่วโมง )
26.8
24.12

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 16:00 )
Hua Hin
Tourist Center
( 03:30 )
11:30
( ชั่วโมง )
26.8
24.12

( USD )
Koh Samui
Lipa Noi Pier
( 18:00 )
12:00
( ชั่วโมง )
26.8
22.78

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 18:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 18:45 )
0:45
( ชั่วโมง )
6.31
5.23

( USD )

จาก Koh Tao

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 10:15 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 20:30 )
10:15
( ชั่วโมง )
34.68
25.67

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 10:15 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 17:00 )
6:45
( ชั่วโมง )
34.68
31.22

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:45 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 00:30 )
9:45
( ชั่วโมง )
34.68
25.67

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:45 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 21:35 )
6:50
( ชั่วโมง )
34.68
28.79

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 15:00 )
14:00
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )

จาก Suvarnabhumi Airport

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Suvarnabhumi Airport
Suvarnabhumi Airport
( 07:50 )
Koh Chang
Klong Son Bus Station
( 15:00 )
7:10
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )
Suvarnabhumi Airport
Suvarnabhumi Airport
( 11:00 )
Koh Chang
Klong Son Bus Station
( 17:00 )
6:00
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )
Suvarnabhumi Airport
Suvarnabhumi Airport
( 14:00 )
Koh Chang
Klong Son Bus Station
( 20:00 )
6:00
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )

จาก Koh Phangan

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 15:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 07:45 )
0:45
( ชั่วโมง )
6.31
5.23

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
5:30
( ชั่วโมง )
18.92
15.7

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Surat Thani Airport
Surat Thani Airport
( 12:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
18.92
15.7

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Khao Sok National Park
Khao Sok Minivan Station
( 14:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
18.92
15.7

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
( 11:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
14.19
11.78

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Railay
Railay Bay
( 14:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 09:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
9.46
7.85

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 08:30 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 20:30 )
12:00
( ชั่วโมง )
40.99
34.43

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 08:30 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 17:30 )
9:00
( ชั่วโมง )
40.99
34.84

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
17:00
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 13:15 )
0:45
( ชั่วโมง )
6.31
5.23

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
18.92
15.7

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
Surat Thani Airport
Surat Thani Airport
( 18:00 )
5:30
( ชั่วโมง )
18.92
15.7

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
Surat Thani Train Station
Surat Thani Train Station
( 17:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
14.19
11.78

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
Khao Sok National Park
Khao Sok Minivan Station
( 19:30 )
7:00
( ชั่วโมง )
18.92
15.7

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
( 17:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
14.19
11.78

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 15:30 )
3:00
( ชั่วโมง )
9.46
7.85

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:45 )
Chumphon
Chumphon Town
( 18:30 )
5:45
( ชั่วโมง )
26.8
22.25

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:45 )
Chumphon
Train Station
( 18:30 )
5:45
( ชั่วโมง )
26.8
22.25

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:45 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:15 )
1:30
( ชั่วโมง )
11.04
9.16

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
16:30
( ชั่วโมง )
34.68
28.44

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
Hua Hin
Tourist Center
( 03:30 )
14:30
( ชั่วโมง )
34.68
28.79

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
16:30
( ชั่วโมง )
31.53
26.8

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
Hua Hin
Tourist Center
( 03:30 )
14:30
( ชั่วโมง )
31.53
26.8

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 00:30 )
11:30
( ชั่วโมง )
40.99
34.43

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 21:35 )
8:35
( ชั่วโมง )
40.99
34.84

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 17:00 )
13:00
( ชั่วโมง )
29.01
24.66

( USD )

จาก Koh Phi Phi

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 10:30 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 17:45 )
7:15
( ชั่วโมง )
22.07
18.32

( USD )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 10:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 18:45 )
8:15
( ชั่วโมง )
25.22
20.94

( USD )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 15:30 )
14:00
( ชั่วโมง )
29.95
24.86

( USD )

จาก Khao Sok National Park

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Khao Sok National Park
Khao Sok Minivan Station
( 11:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 18:45 )
7:45
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Khao Sok National Park
Khao Sok Minivan Station
( 11:00 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 17:45 )
6:45
( ชั่วโมง )
25.22
21.44

( USD )

จาก Donsak

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Donsak
Leam Tuad Pier
( 10:00 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 11:20 )
1:20
( ชั่วโมง )
6.31
5.23

( USD )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 10:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:15 )
2:15
( ชั่วโมง )
9.46
7.85

( USD )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 10:00 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:15 )
4:15
( ชั่วโมง )
18.92
15.7

( USD )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 16:30 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 17:45 )
1:15
( ชั่วโมง )
6.31
5.23

( USD )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 16:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 18:45 )
2:15
( ชั่วโมง )
9.46
7.85

( USD )

จาก Hua Hin

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Hua Hin
Phetkasem Road
( 08:30 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:45 )
6:15
( ชั่วโมง )
33.11
28.14

( USD )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 08:30 )
Koh Samui
Maenam Pier
( 16:40 )
8:10
( ชั่วโมง )
44.14
36.64

( USD )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 08:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 16:10 )
7:40
( ชั่วโมง )
40.99
34.02

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 09:30 )
10:00
( ชั่วโมง )
34.68
28.79

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:30 )
9:00
( ชั่วโมง )
31.53
27.75

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:30 )
14:00
( ชั่วโมง )
37.84
32.16

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Samui
Bangrak Pier
( 12:30 )
13:00
( ชั่วโมง )
37.84
32.16

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:30 )
9:00
( ชั่วโมง )
26.8
24.12

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 09:30 )
10:00
( ชั่วโมง )
31.53
26.8

( USD )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 23:30 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 08:45 )
9:15
( ชั่วโมง )
33.11
28.14

( USD )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 23:30 )
Koh Samui
Maenam Pier
( 11:20 )
11:50
( ชั่วโมง )
44.14
36.64

( USD )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 23:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 10:45 )
11:15
( ชั่วโมง )
40.99
34.02

( USD )
ตารางเวลาออกเดินทางไปยังจุดหมาย

ถึง Bangkok

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Chang
Center Point Pier
( 08:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
18.92
15.89

( USD )
Koh Samui
Maenam Pier
( 08:00 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 20:30 )
12:30
( ชั่วโมง )
44.14
37.52

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 08:30 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 20:30 )
12:00
( ชั่วโมง )
40.99
34.43

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 09:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 09:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 09:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
18.92
15.13

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 10:00 )
6:30
( ชั่วโมง )
20.5
17.01

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 10:15 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 20:30 )
10:15
( ชั่วโมง )
34.68
25.67

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 11:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
25.22
21.69

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 12:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 12:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
18.92
15.13

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
17:00
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Samui
Maenam Pier
( 12:30 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 00:30 )
12:00
( ชั่วโมง )
44.14
37.52

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
16:30
( ชั่วโมง )
34.68
28.44

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
16:30
( ชั่วโมง )
31.53
26.8

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 00:30 )
11:30
( ชั่วโมง )
40.99
34.43

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 13:30 )
15:30
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:45 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 00:30 )
9:45
( ชั่วโมง )
34.68
25.67

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 15:00 )
14:00
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 15:30 )
14:00
( ชั่วโมง )
29.95
24.86

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 16:00 )
13:30
( ชั่วโมง )
31.53
25.54

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 16:00 )
13:30
( ชั่วโมง )
26.8
24.12

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 17:00 )
13:00
( ชั่วโมง )
29.01
24.66

( USD )
Koh Samui
Lipa Noi Pier
( 18:00 )
12:00
( ชั่วโมง )
26.8
22.78

( USD )

ถึง Koh Kood

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 12:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Pattaya
Pattaya
( 05:00 )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 12:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 14:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
26.8
22.25

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 14:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
31.53
26.8

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 16:00 )
8:30
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 10:00 )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 11:45 )
1:45
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 10:30 )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 14:45 )
4:15
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 10:45 )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 12:00 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.77
13.09

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 11:00 )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 11:45 )
0:45
( ชั่วโมง )
9.46
7.85

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 13:30 )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 14:45 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.77
13.09

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 14:20 )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 16:00 )
1:40
( ชั่วโมง )
15.77
13.09

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 15:15 )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 16:00 )
0:45
( ชั่วโมง )
9.46
7.95

( USD )

ถึง Koh Mak

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 12:45 )
7:45
( ชั่วโมง )
25.22
21.69

( USD )
Pattaya
Pattaya
( 05:00 )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 12:45 )
7:45
( ชั่วโมง )
25.22
21.69

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 15:30 )
8:00
( ชั่วโมง )
25.22
21.69

( USD )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 10:00 )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 11:00 )
1:00
( ชั่วโมง )
15.77
13.09

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 10:45 )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 12:45 )
2:00
( ชั่วโมง )
12.61
10.97

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 12:15 )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 12:45 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.46
7.85

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 14:20 )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 15:30 )
1:10
( ชั่วโมง )
12.61
10.97

( USD )

ถึง Trat

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 09:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 10:15 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.77
13.09

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 09:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 10:15 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.77
13.09

( USD )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 10:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 13:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 11:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 13:15 )
2:15
( ชั่วโมง )
12.61
10.85

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 12:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 13:15 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.77
13.09

( USD )

ถึง Pattaya

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 11:00 )
Pattaya
Pattaya
( 20:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
25.22
21.69

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 12:00 )
Pattaya
Pattaya
( 20:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 12:00 )
Pattaya
Pattaya
( 20:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
14.19
12.34

( USD )

ถึง Koh Chang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 14:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
18.92
15.13

( USD )
Pattaya
Pattaya
( 05:00 )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 14:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
14.19
12.06

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 15:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
18.92
15.89

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 14:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
20.5
17.01

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 16:00 )
8:30
( ชั่วโมง )
18.92
15.13

( USD )
Suvarnabhumi Airport
Suvarnabhumi Airport
( 07:50 )
Koh Chang
Klong Son Bus Station
( 15:00 )
7:10
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 09:00 )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 12:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 10:45 )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 14:00 )
3:15
( ชั่วโมง )
18.92
16.08

( USD )
Suvarnabhumi Airport
Suvarnabhumi Airport
( 11:00 )
Koh Chang
Klong Son Bus Station
( 17:00 )
6:00
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
( 12:15 )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 14:00 )
1:45
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 13:00 )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 14:00 )
1:00
( ชั่วโมง )
15.77
13.09

( USD )
Suvarnabhumi Airport
Suvarnabhumi Airport
( 14:00 )
Koh Chang
Klong Son Bus Station
( 20:00 )
6:00
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 16:00 )
Koh Chang
Center Point Pier
( 14:30 )
22:30
( ชั่วโมง )
48.87
43.5

( USD )
Chiang Mai
Old City
( 20:00 )
Koh Chang
Center Point Pier
( 14:30 )
18:30
( ชั่วโมง )
39.41
33.5

( USD )

ถึง Chiang Mai

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Chang
Center Point Pier
( 10:00 )
Chiang Mai
Old City
( 06:00 )
20:00
( ชั่วโมง )
40.99
34.84

( USD )

ถึง Koh Samui

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Bangkok
Rambuttri Road
( 06:00 )
Koh Samui
Maenam Pier
( 16:40 )
10:40
( ชั่วโมง )
44.14
34.87

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 07:45 )
0:45
( ชั่วโมง )
6.31
5.23

( USD )
Chumphon
Mataphon Pier
( 07:00 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 13:15 )
6:15
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 08:30 )
Koh Samui
Maenam Pier
( 16:40 )
8:10
( ชั่วโมง )
44.14
36.64

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 10:00 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:30 )
22:30
( ชั่วโมง )
48.87
43.5

( USD )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 10:00 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 11:20 )
1:20
( ชั่วโมง )
6.31
5.23

( USD )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 10:30 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 17:45 )
7:15
( ชั่วโมง )
22.07
18.32

( USD )
Khao Sok National Park
Khao Sok Minivan Station
( 11:00 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 17:45 )
6:45
( ชั่วโมง )
25.22
21.44

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 13:15 )
0:45
( ชั่วโมง )
6.31
5.23

( USD )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 16:30 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 17:45 )
1:15
( ชั่วโมง )
6.31
5.23

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 11:20 )
17:20
( ชั่วโมง )
25.22
20.94

( USD )
Koh Samui
Lipa Noi Pier
( 07:30 )
12:30
( ชั่วโมง )
26.8
22.78

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 11:20 )
16:20
( ชั่วโมง )
25.22
20.94

( USD )
Koh Samui
Bangrak Pier
( 12:30 )
16:30
( ชั่วโมง )
37.84
31.41

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:30 )
12:30
( ชั่วโมง )
31.53
25.54

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:30 )
12:30
( ชั่วโมง )
26.8
24.12

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 13:15 )
17:15
( ชั่วโมง )
31.22
25.91

( USD )
Bangkok
Rambuttri Road
( 21:00 )
Koh Samui
Maenam Pier
( 11:20 )
14:20
( ชั่วโมง )
45.72
36.12

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:30 )
9:00
( ชั่วโมง )
31.53
27.75

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Samui
Bangrak Pier
( 12:30 )
13:00
( ชั่วโมง )
37.84
32.16

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:30 )
9:00
( ชั่วโมง )
26.8
24.12

( USD )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 23:30 )
Koh Samui
Maenam Pier
( 11:20 )
11:50
( ชั่วโมง )
44.14
36.64

( USD )

ถึง Koh Tao

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Bangkok
Rambuttri Road
( 06:00 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:45 )
8:45
( ชั่วโมง )
34.68
25.32

( USD )
Chumphon
Mataphon Pier
( 07:00 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 09:45 )
2:45
( ชั่วโมง )
15.77
13.09

( USD )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 08:30 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:45 )
6:15
( ชั่วโมง )
33.11
28.14

( USD )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 10:00 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:15 )
4:15
( ชั่วโมง )
18.92
15.7

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:45 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:15 )
1:30
( ชั่วโมง )
11.04
9.16

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 09:45 )
15:45
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:30 )
19:30
( ชั่วโมง )
40.99
36.89

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 09:45 )
14:45
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 09:45 )
13:45
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Bangkok
Rambuttri Road
( 21:00 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 08:45 )
11:45
( ชั่วโมง )
34.68
25.32

( USD )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 23:30 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 08:45 )
9:15
( ชั่วโมง )
33.11
28.14

( USD )

ถึง Suvarnabhumi Airport

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Chang
Klong Son Bus Station
( 07:00 )
Suvarnabhumi Airport
Suvarnabhumi Airport
( 14:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )
Koh Chang
Klong Son Bus Station
( 12:00 )
Suvarnabhumi Airport
Suvarnabhumi Airport
( 20:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )
Koh Chang
Klong Son Bus Station
( 17:00 )
Suvarnabhumi Airport
Suvarnabhumi Airport
( 00:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
23.65
19.63

( USD )

ถึง Koh Phangan

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Bangkok
Rambuttri Road
( 06:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 16:10 )
10:10
( ชั่วโมง )
40.99
31.56

( USD )
Chumphon
Mataphon Pier
( 07:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
26.8
22.25

( USD )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 08:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 16:10 )
7:40
( ชั่วโมง )
40.99
34.02

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 10:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 09:30 )
23:30
( ชั่วโมง )
52.03
46.3

( USD )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 10:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:15 )
2:15
( ชั่วโมง )
9.46
7.85

( USD )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 10:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 18:45 )
8:15
( ชั่วโมง )
25.22
20.94

( USD )
Khao Sok National Park
Khao Sok Minivan Station
( 11:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 18:45 )
7:45
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 11:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:15 )
0:45
( ชั่วโมง )
6.31
5.23

( USD )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 16:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 18:45 )
2:15
( ชั่วโมง )
9.46
7.85

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:15 )
18:15
( ชั่วโมง )
26.8
22.25

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 18:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 18:45 )
0:45
( ชั่วโมง )
6.31
5.23

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 08:30 )
13:30
( ชั่วโมง )
29.01
24.66

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:15 )
17:15
( ชั่วโมง )
26.8
22.25

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 09:30 )
13:30
( ชั่วโมง )
34.68
28.44

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:30 )
17:30
( ชั่วโมง )
37.84
32.16

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 09:30 )
13:30
( ชั่วโมง )
31.53
26.8

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:00 )
16:00
( ชั่วโมง )
29.95
24.86

( USD )
Bangkok
Rambuttri Road
( 21:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 10:45 )
13:45
( ชั่วโมง )
42.57
31.5

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 09:30 )
10:00
( ชั่วโมง )
34.68
28.79

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:30 )
14:00
( ชั่วโมง )
37.84
32.16

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 09:30 )
10:00
( ชั่วโมง )
31.53
26.8

( USD )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 23:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 10:45 )
11:15
( ชั่วโมง )
40.99
34.02

( USD )

ถึง Koh Phi Phi

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 15:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:00 )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 15:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
22.07
18.32

( USD )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 10:30 )
16:30
( ชั่วโมง )
29.95
24.86

( USD )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 10:30 )
15:30
( ชั่วโมง )
29.95
24.86

( USD )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 12:30 )
16:30
( ชั่วโมง )
37.84
31.41

( USD )

ถึง Khao Sok National Park

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Khao Sok National Park
Khao Sok Minivan Station
( 14:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
18.92
15.7

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
Khao Sok National Park
Khao Sok Minivan Station
( 19:30 )
7:00
( ชั่วโมง )
18.92
15.7

( USD )

ถึง Krabi

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
5:30
( ชั่วโมง )
18.92
15.7

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
18.92
15.7

( USD )
13:30
( ชั่วโมง )
25.22
20.94

( USD )

ถึง Donsak

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 09:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
9.46
7.85

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 15:30 )
3:00
( ชั่วโมง )
9.46
7.85

( USD )

ถึง Koh Samet

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Samet
Nadan Pier
( 13:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
20.5
17.42

( USD )

ถึง Railay

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Railay
Railay Bay
( 14:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
28.38
23.55

( USD )

ถึง Hua Hin

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Samui
Maenam Pier
( 08:00 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 17:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
44.14
37.52

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 08:30 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 17:30 )
9:00
( ชั่วโมง )
40.99
34.84

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 10:15 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 17:00 )
6:45
( ชั่วโมง )
34.68
31.22

( USD )
Koh Samui
Maenam Pier
( 12:30 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 21:35 )
9:05
( ชั่วโมง )
44.14
37.52

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
Hua Hin
Tourist Center
( 03:30 )
14:30
( ชั่วโมง )
34.68
28.79

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
Hua Hin
Tourist Center
( 03:30 )
14:30
( ชั่วโมง )
31.53
26.8

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 21:35 )
8:35
( ชั่วโมง )
40.99
34.84

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:45 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 21:35 )
6:50
( ชั่วโมง )
34.68
28.79

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 16:00 )
Hua Hin
Tourist Center
( 03:30 )
11:30
( ชั่วโมง )
31.53
26.8

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 16:00 )
Hua Hin
Tourist Center
( 03:30 )
11:30
( ชั่วโมง )
26.8
24.12

( USD )
 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.