เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

ตารางการเดินเรือและราคา

 • 5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง
  • ได้รับความไว้วางใจจาก
   1,285,386
   ลูกค้าผู้ได้รับความพึงพอใจ
 
ตารางเวลาออกเดินทางจากต้นทาง

จาก Bangkok

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 12:45 )
7:45
( ชั่วโมง )
25.3
22.01

( USD )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 14:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Samet
Nadan Pier
( 09:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Bangkok
Rambuttri Road
( 06:00 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:45 )
8:45
( ชั่วโมง )
34.79
27.14

( USD )
Bangkok
Rambuttri Road
( 06:00 )
Koh Samui
Maenam Pier
( 16:40 )
10:40
( ชั่วโมง )
44.28
35.43

( USD )
Bangkok
Rambuttri Road
( 06:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 16:10 )
10:10
( ชั่วโมง )
41.12
32.9

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 15:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
18.98
16.13

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 14:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
20.56
17.06

( USD )
Koh Samet
Nadan Pier
( 12:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
20.56
17.06

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 16:00 )
8:30
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Samet
Nadan Pier
( 11:45 )
4:15
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 15:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
20.56
17.06

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 11:20 )
17:20
( ชั่วโมง )
25.3
21

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 09:45 )
15:45
( ชั่วโมง )
28.47
23.63

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:15 )
18:15
( ชั่วโมง )
26.89
22.32

( USD )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 10:30 )
16:30
( ชั่วโมง )
30.05
24.94

( USD )
Koh Samui
Lipa Noi Pier
( 07:30 )
12:30
( ชั่วโมง )
26.89
22.85

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 08:30 )
13:30
( ชั่วโมง )
29.1
25.61

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:30 )
19:30
( ชั่วโมง )
41.12
37.01

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 09:45 )
14:45
( ชั่วโมง )
28.47
23.63

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 11:20 )
16:20
( ชั่วโมง )
25.3
21

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:15 )
17:15
( ชั่วโมง )
26.89
22.32

( USD )
13:30
( ชั่วโมง )
25.3
21

( USD )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 10:30 )
15:30
( ชั่วโมง )
30.05
24.94

( USD )
Koh Samui
Bangrak Pier
( 12:30 )
16:30
( ชั่วโมง )
37.96
31.5

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 09:30 )
13:30
( ชั่วโมง )
34.79
28.53

( USD )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 12:30 )
16:30
( ชั่วโมง )
37.96
31.5

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:30 )
12:30
( ชั่วโมง )
31.63
25.62

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:30 )
17:30
( ชั่วโมง )
37.96
32.26

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:30 )
12:30
( ชั่วโมง )
26.89
24.2

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 09:30 )
13:30
( ชั่วโมง )
31.63
26.89

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 09:45 )
13:45
( ชั่วโมง )
28.47
23.63

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:00 )
16:00
( ชั่วโมง )
30.05
24.94

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 13:15 )
17:15
( ชั่วโมง )
31.31
25.99

( USD )
Bangkok
Rambuttri Road
( 21:00 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 08:45 )
11:45
( ชั่วโมง )
34.79
27.14

( USD )
Bangkok
Rambuttri Road
( 21:00 )
Koh Samui
Maenam Pier
( 11:20 )
14:20
( ชั่วโมง )
45.86
36.69

( USD )
Bangkok
Rambuttri Road
( 21:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 10:45 )
13:45
( ชั่วโมง )
42.7
33.31

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 12:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
28.47
24.2

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 14:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
31.63
26.89

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 15:10 )
7:40
( ชั่วโมง )
28.47
24.2

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 15:10 )
7:40
( ชั่วโมง )
28.47
23.63

( USD )

จาก เกาะกูด

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 09:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 10:15 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 09:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
28.47
24.2

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 09:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 10:15 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 09:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
28.47
24.2

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 09:00 )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 12:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 09:00 )
Koh Samet
Nadan Pier
( 14:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
34.79
28.88

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 11:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 12:15 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 12:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
28.47
24.2

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 12:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 13:15 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 12:00 )
Pattaya
Pattaya
( 20:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
28.47
24.2

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 12:15 )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 12:45 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.49
8.07

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 12:15 )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 14:00 )
1:45
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 13:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 14:15 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )

จาก Koh Mak

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 11:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 13:15 )
2:15
( ชั่วโมง )
12.65
11.01

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 11:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
25.3
22.01

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 11:00 )
Pattaya
Pattaya
( 20:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
25.3
22.01

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 13:00 )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 14:00 )
1:00
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 11:00 )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 11:45 )
0:45
( ชั่วโมง )
9.49
8.07

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 15:15 )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 16:00 )
0:45
( ชั่วโมง )
9.49
8.07

( USD )

จาก Trat

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Trat
Leam Sok Pier
( 10:45 )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 12:45 )
2:00
( ชั่วโมง )
12.65
11.01

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 10:45 )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 14:00 )
3:15
( ชั่วโมง )
18.98
16.13

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 14:20 )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 15:30 )
1:10
( ชั่วโมง )
12.65
11.01

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 10:00 )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 11:15 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 10:45 )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 12:00 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 12:30 )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 13:45 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 13:30 )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 14:45 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 14:20 )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 15:10 )
0:50
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )

จาก Pattaya

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Pattaya
Pattaya
( 05:00 )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 12:45 )
7:45
( ชั่วโมง )
25.3
22.01

( USD )
Pattaya
Pattaya
( 05:00 )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 14:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
14.23
12.38

( USD )
Pattaya
Pattaya
( 05:00 )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 12:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
28.47
24.2

( USD )

จาก Koh Chang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
7:00
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 09:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 09:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
18.98
16.13

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 09:00 )
Koh Samet
Nadan Pier
( 14:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 10:00 )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 11:00 )
1:00
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 10:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 13:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 10:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
20.56
17.06

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 10:00 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:30 )
22:30
( ชั่วโมง )
49.03
43.63

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 10:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 09:30 )
23:30
( ชั่วโมง )
52.19
46.45

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 10:00 )
Chiang Mai
Old City
( 06:00 )
20:00
( ชั่วโมง )
41.12
34.95

( USD )
8:00
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 13:00 )
Pattaya
Pattaya
( 20:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
14.23
12.38

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 13:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 13:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
20.56
17.06

( USD )
7:00
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 10:00 )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 11:45 )
1:45
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 10:30 )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 14:45 )
4:15
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )

จาก Koh Tao

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 06:00 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 07:50 )
1:50
( ชั่วโมง )
22.14
18.6

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 06:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:10 )
1:10
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 09:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 10:45 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
12.65

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 10:15 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 20:30 )
10:15
( ชั่วโมง )
34.79
27.83

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 10:15 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 17:30 )
7:15
( ชั่วโมง )
34.79
30.97

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:45 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 00:30 )
9:45
( ชั่วโมง )
34.79
27.83

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:45 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 21:35 )
6:50
( ชั่วโมง )
34.79
28.88

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 15:00 )
14:00
( ชั่วโมง )
28.47
23.63

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 15:00 )
Koh Samui
Maenam Pier
( 16:40 )
1:40
( ชั่วโมง )
18.98
15.18

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 15:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 16:10 )
1:10
( ชั่วโมง )
15.82
12.65

( USD )

จาก Chiang Mai

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Chiang Mai
Old City
( 20:00 )
Koh Chang
Center Point Pier
( 14:30 )
18:30
( ชั่วโมง )
39.54
33.61

( USD )

จาก Koh Samui

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:00 )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 15:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
22.14
18.38

( USD )
Koh Samui
Maenam Pier
( 08:00 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 20:30 )
12:30
( ชั่วโมง )
44.28
37.64

( USD )
Koh Samui
Maenam Pier
( 08:00 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 17:30 )
9:30
( ชั่วโมง )
44.28
37.64

( USD )
Koh Samui
Maenam Pier
( 08:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 08:20 )
0:20
( ชั่วโมง )
9.49
7.59

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 11:15 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 11:45 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.49
8.07

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 11:15 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:15 )
3:00
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 11:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:15 )
0:45
( ชั่วโมง )
6.33
5.25

( USD )
Koh Samui
Maenam Pier
( 12:30 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 00:30 )
12:00
( ชั่วโมง )
44.28
37.64

( USD )
Koh Samui
Maenam Pier
( 12:30 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 21:35 )
9:05
( ชั่วโมง )
44.28
37.64

( USD )
Koh Samui
Maenam Pier
( 12:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:50 )
0:20
( ชั่วโมง )
9.49
7.59

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 13:30 )
15:30
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 13:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 14:00 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.49
8.07

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 16:00 )
13:30
( ชั่วโมง )
31.63
25.62

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 16:00 )
Hua Hin
Tourist Center
( 03:30 )
11:30
( ชั่วโมง )
31.63
26.89

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 16:00 )
Koh Chang
Center Point Pier
( 14:30 )
22:30
( ชั่วโมง )
49.03
43.63

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 16:00 )
13:30
( ชั่วโมง )
26.89
24.2

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 16:00 )
Hua Hin
Tourist Center
( 03:30 )
11:30
( ชั่วโมง )
26.89
24.2

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 17:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 18:00 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.49
8.07

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 17:30 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 19:15 )
1:45
( ชั่วโมง )
22.14
18.82

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 18:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 18:45 )
0:45
( ชั่วโมง )
6.33
5.25

( USD )
Koh Samui
Lipa Noi Pier
( 19:30 )
13:30
( ชั่วโมง )
26.89
22.85

( USD )

จาก Koh Phangan

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 15:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
28.47
23.63

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 07:45 )
0:45
( ชั่วโมง )
6.33
5.25

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
5:30
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Surat Thani Airport
Surat Thani Airport
( 12:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Khao Sok National Park
Khao Sok Minivan Station
( 14:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
( 11:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
14.23
11.81

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Railay
Railay Bay
( 14:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
28.47
23.63

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 09:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
9.49
7.88

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:20 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 07:50 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.49
7.59

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 08:30 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 10:30 )
2:00
( ชั่วโมง )
15.82
12.81

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 08:30 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 20:30 )
12:00
( ชั่วโมง )
41.12
32.9

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 08:30 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 17:30 )
9:00
( ชั่วโมง )
41.12
34.95

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 11:00 )
Koh Samui
Maenam Pier
( 11:20 )
0:20
( ชั่วโมง )
9.49
7.88

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:00 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 12:30 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.49
7.59

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
17:00
( ชั่วโมง )
28.47
23.63

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 13:15 )
0:45
( ชั่วโมง )
6.33
5.25

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
Surat Thani Airport
Surat Thani Airport
( 18:00 )
5:30
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
Surat Thani Train Station
Surat Thani Train Station
( 17:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
14.23
11.81

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
Khao Sok National Park
Khao Sok Minivan Station
( 19:30 )
7:00
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
( 17:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
14.23
11.81

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 15:30 )
3:00
( ชั่วโมง )
9.49
7.88

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:45 )
Chumphon
Chumphon Town
( 18:30 )
5:45
( ชั่วโมง )
26.89
22.32

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:45 )
Chumphon
Chumphon Train Station
( 18:30 )
5:45
( ชั่วโมง )
26.89
22.32

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:45 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:15 )
1:30
( ชั่วโมง )
11.07
9.19

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
16:30
( ชั่วโมง )
34.79
28.53

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
Hua Hin
Tourist Center
( 03:30 )
14:30
( ชั่วโมง )
34.79
28.88

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
16:30
( ชั่วโมง )
31.63
26.89

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
Hua Hin
Tourist Center
( 03:30 )
14:30
( ชั่วโมง )
31.63
26.89

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 00:30 )
11:30
( ชั่วโมง )
41.12
32.9

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 21:35 )
8:35
( ชั่วโมง )
41.12
34.95

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:15 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
12.81

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 14:30 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 15:00 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.49
7.59

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 16:20 )
Koh Samui
Maenam Pier
( 16:40 )
0:20
( ชั่วโมง )
9.49
7.88

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 18:00 )
15:00
( ชั่วโมง )
29.1
24.74

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 18:15 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 19:15 )
1:00
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )

จาก Suvarnabhumi Airport

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
7:10
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )
6:00
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )
6:00
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )

จาก Koh Phi Phi

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 10:30 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 17:45 )
7:15
( ชั่วโมง )
22.14
18.38

( USD )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 10:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 18:45 )
8:15
( ชั่วโมง )
25.3
21

( USD )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 15:30 )
14:00
( ชั่วโมง )
30.05
24.94

( USD )

จาก Khao Sok National Park

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Khao Sok National Park
Khao Sok Minivan Station
( 11:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 18:45 )
7:45
( ชั่วโมง )
28.47
23.63

( USD )
Khao Sok National Park
Khao Sok Minivan Station
( 11:00 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 17:45 )
6:45
( ชั่วโมง )
25.3
21.51

( USD )

จาก Donsak

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Donsak
Leam Tuad Pier
( 10:00 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 11:20 )
1:20
( ชั่วโมง )
6.33
5.25

( USD )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 10:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:15 )
2:15
( ชั่วโมง )
9.49
7.88

( USD )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 10:00 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:15 )
4:15
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 16:30 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 17:45 )
1:15
( ชั่วโมง )
6.33
5.25

( USD )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 16:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 18:45 )
2:15
( ชั่วโมง )
9.49
7.88

( USD )

จาก Koh Samet

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Samet
Nadan Pier
( 08:15 )
Koh Chang
Center Point Pier
( 15:00 )
6:45
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Samet
Nadan Pier
( 12:00 )
5:30
( ชั่วโมง )
20.56
17.06

( USD )
Koh Samet
Nadan Pier
( 12:15 )
4:45
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Samet
Nadan Pier
( 08:15 )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 15:10 )
6:55
( ชั่วโมง )
34.79
28.88

( USD )

จาก Hua Hin

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Hua Hin
Phetkasem Road
( 08:45 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:45 )
6:00
( ชั่วโมง )
33.21
27.9

( USD )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 08:45 )
Koh Samui
Maenam Pier
( 16:40 )
7:55
( ชั่วโมง )
44.28
35.43

( USD )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 08:45 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 16:10 )
7:25
( ชั่วโมง )
41.12
34.13

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 09:30 )
10:00
( ชั่วโมง )
34.79
28.88

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:30 )
9:00
( ชั่วโมง )
31.63
27.83

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:30 )
14:00
( ชั่วโมง )
37.96
32.26

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Samui
Bangrak Pier
( 12:30 )
13:00
( ชั่วโมง )
37.96
32.26

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:30 )
9:00
( ชั่วโมง )
26.89
24.2

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 09:30 )
10:00
( ชั่วโมง )
31.63
26.89

( USD )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 23:30 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 08:45 )
9:15
( ชั่วโมง )
33.21
27.9

( USD )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 23:30 )
Koh Samui
Maenam Pier
( 11:20 )
11:50
( ชั่วโมง )
44.28
35.43

( USD )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 23:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 10:45 )
11:15
( ชั่วโมง )
41.12
34.13

( USD )
ตารางเวลาออกเดินทางไปยังจุดหมาย

ถึง Bangkok

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Samui
Maenam Pier
( 08:00 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 20:30 )
12:30
( ชั่วโมง )
44.28
37.64

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 08:30 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 20:30 )
12:00
( ชั่วโมง )
41.12
32.9

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 09:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 09:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
18.98
16.13

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 10:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
20.56
17.06

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 10:15 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 20:30 )
10:15
( ชั่วโมง )
34.79
27.83

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 11:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
25.3
22.01

( USD )
Koh Samet
Nadan Pier
( 12:00 )
5:30
( ชั่วโมง )
20.56
17.06

( USD )
Koh Samet
Nadan Pier
( 12:15 )
4:45
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
17:00
( ชั่วโมง )
28.47
23.63

( USD )
Koh Samui
Maenam Pier
( 12:30 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 00:30 )
12:00
( ชั่วโมง )
44.28
37.64

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 13:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
16:30
( ชั่วโมง )
34.79
28.53

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
16:30
( ชั่วโมง )
31.63
26.89

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 13:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
20.56
17.06

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 00:30 )
11:30
( ชั่วโมง )
41.12
32.9

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 13:30 )
15:30
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:45 )
Bangkok
Rambuttri Road
( 00:30 )
9:45
( ชั่วโมง )
34.79
27.83

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 15:00 )
14:00
( ชั่วโมง )
28.47
23.63

( USD )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 15:30 )
14:00
( ชั่วโมง )
30.05
24.94

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 16:00 )
13:30
( ชั่วโมง )
31.63
25.62

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 16:00 )
13:30
( ชั่วโมง )
26.89
24.2

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 18:00 )
15:00
( ชั่วโมง )
29.1
24.74

( USD )
Koh Samui
Lipa Noi Pier
( 19:30 )
13:30
( ชั่วโมง )
26.89
22.85

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 09:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
28.47
24.2

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 09:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
28.47
24.2

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 12:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
28.47
24.2

( USD )

ถึง เกาะกูด

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 12:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
28.47
24.2

( USD )
Pattaya
Pattaya
( 05:00 )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 12:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
28.47
24.2

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 14:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
31.63
26.89

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 15:10 )
7:40
( ชั่วโมง )
28.47
24.2

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 15:10 )
7:40
( ชั่วโมง )
28.47
23.63

( USD )
Koh Samet
Nadan Pier
( 08:15 )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 15:10 )
6:55
( ชั่วโมง )
34.79
28.88

( USD )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 10:00 )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 11:45 )
1:45
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 10:00 )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 11:15 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 10:30 )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 14:45 )
4:15
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 10:45 )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 12:00 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 11:00 )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 11:45 )
0:45
( ชั่วโมง )
9.49
8.07

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 12:30 )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 13:45 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 13:30 )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 14:45 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 14:20 )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 15:10 )
0:50
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 15:15 )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 16:00 )
0:45
( ชั่วโมง )
9.49
8.07

( USD )

ถึง Koh Mak

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 12:45 )
7:45
( ชั่วโมง )
25.3
22.01

( USD )
Pattaya
Pattaya
( 05:00 )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 12:45 )
7:45
( ชั่วโมง )
25.3
22.01

( USD )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 10:00 )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 11:00 )
1:00
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 10:45 )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 12:45 )
2:00
( ชั่วโมง )
12.65
11.01

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 14:20 )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 15:30 )
1:10
( ชั่วโมง )
12.65
11.01

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 12:15 )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 12:45 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.49
8.07

( USD )

ถึง Trat

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 10:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 13:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 11:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 13:15 )
2:15
( ชั่วโมง )
12.65
11.01

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 09:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 10:15 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 09:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 10:15 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 11:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 12:15 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 12:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 13:15 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 13:00 )
Trat
Leam Sok Pier
( 14:15 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )

ถึง Pattaya

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 11:00 )
Pattaya
Pattaya
( 20:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
25.3
22.01

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 13:00 )
Pattaya
Pattaya
( 20:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
14.23
12.38

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 12:00 )
Pattaya
Pattaya
( 20:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
28.47
24.2

( USD )

ถึง Koh Chang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 14:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Pattaya
Pattaya
( 05:00 )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 14:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
14.23
12.38

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 15:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
18.98
16.13

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 14:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
20.56
17.06

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 16:00 )
8:30
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
7:10
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 15:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
20.56
17.06

( USD )
Koh Samet
Nadan Pier
( 08:15 )
Koh Chang
Center Point Pier
( 15:00 )
6:45
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
( 10:45 )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 14:00 )
3:15
( ชั่วโมง )
18.98
16.13

( USD )
6:00
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
( 13:00 )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 14:00 )
1:00
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
6:00
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 16:00 )
Koh Chang
Center Point Pier
( 14:30 )
22:30
( ชั่วโมง )
49.03
43.63

( USD )
Chiang Mai
Old City
( 20:00 )
Koh Chang
Center Point Pier
( 14:30 )
18:30
( ชั่วโมง )
39.54
33.61

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 09:00 )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 12:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 12:15 )
Koh Chang
Bang Bao Pier
( 14:00 )
1:45
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )

ถึง Koh Tao

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Bangkok
Rambuttri Road
( 06:00 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:45 )
8:45
( ชั่วโมง )
34.79
27.14

( USD )
Chumphon
Mataphon Pier
( 07:00 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 09:45 )
2:45
( ชั่วโมง )
15.82
13.13

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 08:30 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 10:30 )
2:00
( ชั่วโมง )
15.82
12.81

( USD )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 08:45 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:45 )
6:00
( ชั่วโมง )
33.21
27.9

( USD )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 10:00 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:15 )
4:15
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 11:15 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:15 )
3:00
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:45 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:15 )
1:30
( ชั่วโมง )
11.07
9.19

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:15 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
12.81

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 17:30 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 19:15 )
1:45
( ชั่วโมง )
22.14
18.82

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 09:45 )
15:45
( ชั่วโมง )
28.47
23.63

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 18:15 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 19:15 )
1:00
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:30 )
19:30
( ชั่วโมง )
41.12
37.01

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 09:45 )
14:45
( ชั่วโมง )
28.47
23.63

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 09:45 )
13:45
( ชั่วโมง )
28.47
23.63

( USD )
Bangkok
Rambuttri Road
( 21:00 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 08:45 )
11:45
( ชั่วโมง )
34.79
27.14

( USD )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 23:30 )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 08:45 )
9:15
( ชั่วโมง )
33.21
27.9

( USD )

ถึง Chiang Mai

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Chang
Center Point Pier
( 10:00 )
Chiang Mai
Old City
( 06:00 )
20:00
( ชั่วโมง )
41.12
34.95

( USD )

ถึง Koh Samui

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Bangkok
Rambuttri Road
( 06:00 )
Koh Samui
Maenam Pier
( 16:40 )
10:40
( ชั่วโมง )
44.28
35.43

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 06:00 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 07:50 )
1:50
( ชั่วโมง )
22.14
18.6

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 07:45 )
0:45
( ชั่วโมง )
6.33
5.25

( USD )
Chumphon
Mataphon Pier
( 07:00 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 13:15 )
6:15
( ชั่วโมง )
28.47
23.63

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:20 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 07:50 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.49
7.59

( USD )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 08:45 )
Koh Samui
Maenam Pier
( 16:40 )
7:55
( ชั่วโมง )
44.28
35.43

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 10:00 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:30 )
22:30
( ชั่วโมง )
49.03
43.63

( USD )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 10:00 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 11:20 )
1:20
( ชั่วโมง )
6.33
5.25

( USD )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 10:30 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 17:45 )
7:15
( ชั่วโมง )
22.14
18.38

( USD )
Khao Sok National Park
Khao Sok Minivan Station
( 11:00 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 17:45 )
6:45
( ชั่วโมง )
25.3
21.51

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 11:00 )
Koh Samui
Maenam Pier
( 11:20 )
0:20
( ชั่วโมง )
9.49
7.88

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:00 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 12:30 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.49
7.59

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 13:15 )
0:45
( ชั่วโมง )
6.33
5.25

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 14:30 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 15:00 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.49
7.59

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 15:00 )
Koh Samui
Maenam Pier
( 16:40 )
1:40
( ชั่วโมง )
18.98
15.18

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 16:20 )
Koh Samui
Maenam Pier
( 16:40 )
0:20
( ชั่วโมง )
9.49
7.88

( USD )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 16:30 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 17:45 )
1:15
( ชั่วโมง )
6.33
5.25

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 11:20 )
17:20
( ชั่วโมง )
25.3
21

( USD )
Koh Samui
Lipa Noi Pier
( 07:30 )
12:30
( ชั่วโมง )
26.89
22.85

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 11:20 )
16:20
( ชั่วโมง )
25.3
21

( USD )
Koh Samui
Bangrak Pier
( 12:30 )
16:30
( ชั่วโมง )
37.96
31.5

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:30 )
12:30
( ชั่วโมง )
31.63
25.62

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:30 )
12:30
( ชั่วโมง )
26.89
24.2

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 13:15 )
17:15
( ชั่วโมง )
31.31
25.99

( USD )
Bangkok
Rambuttri Road
( 21:00 )
Koh Samui
Maenam Pier
( 11:20 )
14:20
( ชั่วโมง )
45.86
36.69

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:30 )
9:00
( ชั่วโมง )
31.63
27.83

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Samui
Bangrak Pier
( 12:30 )
13:00
( ชั่วโมง )
37.96
32.26

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:30 )
9:00
( ชั่วโมง )
26.89
24.2

( USD )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 23:30 )
Koh Samui
Maenam Pier
( 11:20 )
11:50
( ชั่วโมง )
44.28
35.43

( USD )

ถึง Koh Phangan

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Bangkok
Rambuttri Road
( 06:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 16:10 )
10:10
( ชั่วโมง )
41.12
32.9

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 06:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:10 )
1:10
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Chumphon
Mataphon Pier
( 07:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
26.89
22.32

( USD )
Koh Samui
Maenam Pier
( 08:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 08:20 )
0:20
( ชั่วโมง )
9.49
7.59

( USD )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 08:45 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 16:10 )
7:25
( ชั่วโมง )
41.12
34.13

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 09:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 10:45 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.82
12.65

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 10:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 09:30 )
23:30
( ชั่วโมง )
52.19
46.45

( USD )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 10:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:15 )
2:15
( ชั่วโมง )
9.49
7.88

( USD )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 10:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 18:45 )
8:15
( ชั่วโมง )
25.3
21

( USD )
Khao Sok National Park
Khao Sok Minivan Station
( 11:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 18:45 )
7:45
( ชั่วโมง )
28.47
23.63

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 11:15 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 11:45 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.49
8.07

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 11:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:15 )
0:45
( ชั่วโมง )
6.33
5.25

( USD )
Koh Samui
Maenam Pier
( 12:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:50 )
0:20
( ชั่วโมง )
9.49
7.59

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 13:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 14:00 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.49
8.07

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 15:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 16:10 )
1:10
( ชั่วโมง )
15.82
12.65

( USD )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 16:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 18:45 )
2:15
( ชั่วโมง )
9.49
7.88

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 17:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 18:00 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.49
8.07

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:15 )
18:15
( ชั่วโมง )
26.89
22.32

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 18:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 18:45 )
0:45
( ชั่วโมง )
6.33
5.25

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 08:30 )
13:30
( ชั่วโมง )
29.1
25.61

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:15 )
17:15
( ชั่วโมง )
26.89
22.32

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 09:30 )
13:30
( ชั่วโมง )
34.79
28.53

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:30 )
17:30
( ชั่วโมง )
37.96
32.26

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 09:30 )
13:30
( ชั่วโมง )
31.63
26.89

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:00 )
16:00
( ชั่วโมง )
30.05
24.94

( USD )
Bangkok
Rambuttri Road
( 21:00 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 10:45 )
13:45
( ชั่วโมง )
42.7
33.31

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 09:30 )
10:00
( ชั่วโมง )
34.79
28.88

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:30 )
14:00
( ชั่วโมง )
37.96
32.26

( USD )
Hua Hin
Tourist Center
( 23:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 09:30 )
10:00
( ชั่วโมง )
31.63
26.89

( USD )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 23:30 )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 10:45 )
11:15
( ชั่วโมง )
41.12
34.13

( USD )

ถึง Suvarnabhumi Airport

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
7:00
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )
8:00
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )
7:00
( ชั่วโมง )
23.72
19.69

( USD )

ถึง Koh Phi Phi

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 15:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
28.47
23.63

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 08:00 )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 15:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
22.14
18.38

( USD )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 10:30 )
16:30
( ชั่วโมง )
30.05
24.94

( USD )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 10:30 )
15:30
( ชั่วโมง )
30.05
24.94

( USD )
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
( 12:30 )
16:30
( ชั่วโมง )
37.96
31.5

( USD )

ถึง Khao Sok National Park

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Khao Sok National Park
Khao Sok Minivan Station
( 14:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
Khao Sok National Park
Khao Sok Minivan Station
( 19:30 )
7:00
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )

ถึง Krabi

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
5:30
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
13:30
( ชั่วโมง )
25.3
21

( USD )

ถึง Donsak

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 09:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
9.49
7.88

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
Donsak
Leam Tuad Pier
( 15:30 )
3:00
( ชั่วโมง )
9.49
7.88

( USD )

ถึง Koh Samet

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Samet
Nadan Pier
( 09:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Samet
Nadan Pier
( 12:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
20.56
17.06

( USD )
Koh Samet
Nadan Pier
( 11:45 )
4:15
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
( 09:00 )
Koh Samet
Nadan Pier
( 14:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
18.98
15.75

( USD )
เกาะกูด
Ao Salad Pier
( 09:00 )
Koh Samet
Nadan Pier
( 14:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
34.79
28.88

( USD )

ถึง Railay

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Railay
Railay Bay
( 14:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
28.47
23.63

( USD )

ถึง Hua Hin

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Samui
Maenam Pier
( 08:00 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 17:30 )
9:30
( ชั่วโมง )
44.28
37.64

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 08:30 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 17:30 )
9:00
( ชั่วโมง )
41.12
34.95

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 10:15 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 17:30 )
7:15
( ชั่วโมง )
34.79
30.97

( USD )
Koh Samui
Maenam Pier
( 12:30 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 21:35 )
9:05
( ชั่วโมง )
44.28
37.64

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
Hua Hin
Tourist Center
( 03:30 )
14:30
( ชั่วโมง )
34.79
28.88

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
Hua Hin
Tourist Center
( 03:30 )
14:30
( ชั่วโมง )
31.63
26.89

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 13:00 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 21:35 )
8:35
( ชั่วโมง )
41.12
34.95

( USD )
Koh Tao
Mae Haad Pier
( 14:45 )
Hua Hin
Phetkasem Road
( 21:35 )
6:50
( ชั่วโมง )
34.79
28.88

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 16:00 )
Hua Hin
Tourist Center
( 03:30 )
11:30
( ชั่วโมง )
31.63
26.89

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
( 16:00 )
Hua Hin
Tourist Center
( 03:30 )
11:30
( ชั่วโมง )
26.89
24.2

( USD )

ถึง Surat Thani Town

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 07:00 )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
( 11:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
14.23
11.81

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
( 12:30 )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
( 17:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
14.23
11.81

( USD )
 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.