เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office : Bangkok
ข้อมูลเบื้องต้น
 
Located in Bangkok, Chakkaphong Road has been the hub for Thai Sriram for years, and it has been serving it right! Thai Sriram offers excellent bus transportation to and from various places like Koh Phangan and Koh Samet, among others. This collection point is both the departure and arrival spot for many routes including Bangkok to Koh Chang, Bangkok to Koh Samui and more. Just make sure you’re there 30 minutes prior to departure time.

ที่อยู่ : 169, Chakkaphong road, Chana Song Kram, Bangkok 10200, Thailand

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: Chakkaphong Road - Thai Sriram Office

จาก Koh Chang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Chang
Center Point Pier
(10:00)
7:00
( ชั่วโมง )
20.52
17.04

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
(13:00)
7:00
( ชั่วโมง )
20.52
17.04

( USD )

จาก Koh Samui

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Samui
Nathon Pier
(16:00)
13:30
( ชั่วโมง )
31.58
25.58

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
(16:00)
13:30
( ชั่วโมง )
26.84
24.16

( USD )

จาก Koh Phangan

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Phangan
Thong Sala Pier
(13:00)
16:30
( ชั่วโมง )
34.73
28.48

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
(13:00)
16:30
( ชั่วโมง )
31.58
26.84

( USD )

จาก Koh Samet

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Samet
Nadan Pier
(12:00)
5:30
( ชั่วโมง )
20.52
17.04

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: Chakkaphong Road - Thai Sriram Office

ถึง Koh Kood

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Kood
Ao Salad Pier
(14:30)
7:30
( ชั่วโมง )
31.58
26.84

( USD )

ถึง Koh Chang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Chang
Center Point Pier
(14:00)
7:00
( ชั่วโมง )
20.52
17.04

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
(15:00)
7:00
( ชั่วโมง )
20.52
17.04

( USD )

ถึง Koh Samui

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Samui
Bangrak Pier
(12:30)
16:30
( ชั่วโมง )
37.89
31.45

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
(08:30)
12:30
( ชั่วโมง )
31.58
25.58

( USD )
Koh Samui
Nathon Pier
(08:30)
12:30
( ชั่วโมง )
26.84
24.16

( USD )

ถึง Koh Phangan

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Phangan
Thong Sala Pier
(09:30)
13:30
( ชั่วโมง )
34.73
28.48

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
(13:30)
17:30
( ชั่วโมง )
37.89
32.21

( USD )
Koh Phangan
Thong Sala Pier
(09:30)
13:30
( ชั่วโมง )
31.58
26.84

( USD )

ถึง Koh Phi Phi

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Phi Phi
Tonsai Pier
(12:30)
16:30
( ชั่วโมง )
37.89
31.45

( USD )

ถึง Koh Samet

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Samet
Nadan Pier
(12:00)
5:00
( ชั่วโมง )
20.52
17.04

( USD )
จุดเด่นของที่หมายปลายทาง
 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.