เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
Center Point Pier : Trat
ข้อมูลเบื้องต้น
 
One of few gateways to the island. Center Point Pier is an honorable first impression to the splendid Trat. It offers daily trips to many neighboring islands as well as providing some snacks and drinks for the short ferry ride. The pier also has rental motorbikes, in addition to car rides to your hotel.


ที่อยู่ : Khlong Yai, Laem Ngop District, Trat

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: Center Point Pier


ตารางเวลาเดินเรือจาก: Center Point Pier
จุดเด่นของที่หมายปลายทาง
 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.