เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: กรุงเทพ

Bangkok Ferry Travel to and from Koh Chang and Koh Kood
 
Looking for a ferry ride to Bangkok from Koh Chang or Koh Kood? The islands of Koh Chang and Koh Kood are accessible from Bangkok by first traveling to Trat and then taking a short ferry ride. Many transportation option are available to go from Bangkok to Koh Chang. The easiest and the Cheapest way is definitely to take a Coach & ferry package, to travel  peacefully knowing every transportation is booked in advance. Driving from Bangkok to Trat then take a ferry to Koh chang or koh Kood, is easier than you may think at first.... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: กรุงเทพ

จาก เกาะกูด

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
8:00
( ชั่วโมง )
29.48
25.06

( USD )
8:00
( ชั่วโมง )
29.48
25.06

( USD )
8:00
( ชั่วโมง )
29.48
25.06

( USD )

จาก เกาะหมาก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหมาก
ท่าเรืออ่าวนิด
(11:00)
9:00
( ชั่วโมง )
26.21
22.8

( USD )

จาก เกาะช้าง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
7:00
( ชั่วโมง )
19.66
16.31

( USD )
7:00
( ชั่วโมง )
19.66
16.71

( USD )
7:00
( ชั่วโมง )
21.29
17.67

( USD )
8:00
( ชั่วโมง )
19.66
16.31

( USD )

จาก เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:15)
กรุงเทพ
ถนนรามบุตรี
(20:30)
10:15
( ชั่วโมง )
36.04
28.83

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:45)
กรุงเทพ
ถนนรามบุตรี
(00:30)
9:45
( ชั่วโมง )
36.04
28.83

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
14:00
( ชั่วโมง )
29.48
24.47

( USD )

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
กรุงเทพ
ถนนรามบุตรี
(20:30)
12:00
( ชั่วโมง )
42.59
34.07

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
17:00
( ชั่วโมง )
29.48
24.47

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
16:30
( ชั่วโมง )
29.48
24.47

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
กรุงเทพ
ถนนรามบุตรี
(00:30)
11:30
( ชั่วโมง )
42.59
34.07

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
13:00
( ชั่วโมง )
30.14
25.62

( USD )

จาก เชียงใหม่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เชียงใหม่
เมืองเก่า
(20:00)
10:00
( ชั่วโมง )
22.93
17.66

( USD )

จาก เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่น้ำ
(08:00)
กรุงเทพ
ถนนรามบุตรี
(20:30)
12:30
( ชั่วโมง )
45.86
38.98

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่น้ำ
(12:30)
กรุงเทพ
ถนนรามบุตรี
(00:30)
12:00
( ชั่วโมง )
45.86
38.98

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
15:30
( ชั่วโมง )
24.57
20.39

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:00)
13:30
( ชั่วโมง )
27.85
23.11

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะ
(18:00)
12:00
( ชั่วโมง )
27.85
23.67

( USD )

จาก เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(15:30)
กรุงเทพ
New Southern Bus Terminal
(06:00)
14:30
( ชั่วโมง )
36.04
29.91

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(15:30)
กรุงเทพ
Northern Bus Terminal/Mo-Chit
(06:30)
15:00
( ชั่วโมง )
36.04
29.91

( USD )

จาก เมืองกระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองกระบี่
สถานีขนส่งกระบี่
(18:00)
กรุงเทพ
New Southern Bus Terminal
(06:00)
12:00
( ชั่วโมง )
29.48
24.47

( USD )
เมืองกระบี่
สถานีขนส่งกระบี่
(18:00)
กรุงเทพ
Northern Bus Terminal/Mo-Chit
(06:30)
12:30
( ชั่วโมง )
29.48
24.47

( USD )

จาก เกาะเสม็ด

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเสม็ด
ท่าเรือหน้าด่าน
(12:00)
6:30
( ชั่วโมง )
21.29
17.67

( USD )
เกาะเสม็ด
ท่าเรือหน้าด่าน
(12:15)
4:45
( ชั่วโมง )
19.66
16.31

( USD )

จาก ดอนสัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(17:00)
12:30
( ชั่วโมง )
24.57
20.39

( USD )
12:30
( ชั่วโมง )
24.57
20.39

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: กรุงเทพ

ถึง เกาะกูด

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
7:00
( ชั่วโมง )
29.48
25.06

( USD )
7:30
( ชั่วโมง )
32.76
27.19

( USD )
7:50
( ชั่วโมง )
29.48
25.06

( USD )
7:40
( ชั่วโมง )
29.48
24.47

( USD )

ถึง เกาะหมาก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหมาก
ท่าเรืออ่าวนิด
(12:45)
7:45
( ชั่วโมง )
26.21
22.8

( USD )

ถึง เกาะช้าง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะช้าง
ท่าเรือบางเบ้า
(14:00)
9:00
( ชั่วโมง )
19.66
16.31

( USD )
7:00
( ชั่วโมง )
21.29
17.67

( USD )
8:30
( ชั่วโมง )
19.66
16.31

( USD )
8:30
( ชั่วโมง )
19.66
16.71

( USD )
7:00
( ชั่วโมง )
21.29
17.67

( USD )

ถึง พัทยา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
พัทยา
Pattaya Bus Station
(12:00)
3:00
( ชั่วโมง )
11.47
9.52

( USD )
พัทยา
Pattaya Bus Station
(14:00)
3:00
( ชั่วโมง )
11.47
9.52

( USD )
พัทยา
Pattaya Bus Station
(16:00)
3:00
( ชั่วโมง )
11.47
9.52

( USD )
พัทยา
Pattaya Bus Station
(18:00)
3:00
( ชั่วโมง )
11.47
9.52

( USD )

ถึง เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพ
ถนนรามบุตรี
(06:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:45)
8:45
( ชั่วโมง )
36.04
28.11

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:45)
15:45
( ชั่วโมง )
29.48
24.47

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:30)
19:30
( ชั่วโมง )
42.59
38.33

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:45)
14:45
( ชั่วโมง )
29.48
24.47

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:45)
13:45
( ชั่วโมง )
29.48
24.47

( USD )
กรุงเทพ
ถนนรามบุตรี
(21:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(08:45)
11:45
( ชั่วโมง )
36.04
28.11

( USD )

ถึง เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพ
ถนนรามบุตรี
(06:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:10)
10:10
( ชั่วโมง )
42.59
34.07

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:15)
18:15
( ชั่วโมง )
27.85
23.11

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
13:30
( ชั่วโมง )
30.14
26.52

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:15)
17:15
( ชั่วโมง )
27.85
23.11

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
16:30
( ชั่วโมง )
29.48
24.47

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
16:00
( ชั่วโมง )
31.12
25.83

( USD )
กรุงเทพ
ถนนรามบุตรี
(21:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:45)
13:45
( ชั่วโมง )
44.23
34.5

( USD )

ถึง เชียงใหม่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เชียงใหม่
เมืองเก่า
(06:00)
10:00
( ชั่วโมง )
22.93
17.66

( USD )

ถึง เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพ
ถนนรามบุตรี
(06:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่น้ำ
(16:40)
10:40
( ชั่วโมง )
45.86
36.69

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:20)
17:20
( ชั่วโมง )
26.21
21.75

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะ
(07:30)
12:30
( ชั่วโมง )
27.85
23.67

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:20)
16:20
( ชั่วโมง )
26.21
21.75

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:30)
14:30
( ชั่วโมง )
27.85
23.11

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
17:15
( ชั่วโมง )
32.43
26.92

( USD )
กรุงเทพ
ถนนรามบุตรี
(21:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่น้ำ
(11:20)
14:20
( ชั่วโมง )
47.5
38

( USD )

ถึง เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(10:30)
16:30
( ชั่วโมง )
31.12
25.83

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(10:30)
15:30
( ชั่วโมง )
31.12
25.83

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(12:30)
16:30
( ชั่วโมง )
37.67
31.27

( USD )

ถึง อุทยานแห่งชาติเขาสก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(10:00)
16:00
( ชั่วโมง )
29.48
24.47

( USD )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(10:00)
15:00
( ชั่วโมง )
29.48
24.47

( USD )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
สถานีรถตู้เขาสก
(10:00)
14:00
( ชั่วโมง )
27.85
23.11

( USD )

ถึง เมืองกระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
14:30
( ชั่วโมง )
26.21
21.75

( USD )
13:30
( ชั่วโมง )
26.21
21.75

( USD )
เมืองกระบี่
สถานีขนส่งกระบี่
(10:00)
14:00
( ชั่วโมง )
26.21
20.97

( USD )

ถึง Ayutthaya

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Ayutthaya
Bus Station
(11:00)
2:00
( ชั่วโมง )
8.19
6.8

( USD )
Ayutthaya
Bus Station
(13:00)
2:00
( ชั่วโมง )
8.19
6.8

( USD )
Ayutthaya
Bus Station
(15:00)
2:00
( ชั่วโมง )
8.19
6.8

( USD )
Ayutthaya
Bus Station
(18:00)
3:00
( ชั่วโมง )
8.19
6.8

( USD )

ถึง Mae Hong Sorn

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Mae Hong Sorn
Pai
(14:30)
18:30
( ชั่วโมง )
27.85
24.5

( USD )

ถึง สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
(07:00)
11:00
( ชั่วโมง )
21.29
17.67

( USD )

ถึง อ่าวนาง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
อ่าวนาง
อ่าวนาง
(10:00)
16:00
( ชั่วโมง )
29.48
24.47

( USD )
อ่าวนาง
อ่าวนาง
(10:00)
15:00
( ชั่วโมง )
29.48
24.47

( USD )

ถึง ดอนสัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(08:00)
12:00
( ชั่วโมง )
24.57
20.39

( USD )

ถึง เสียมเรียบ (กัมพูชา)

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เสียมเรียบ (กัมพูชา)
ตลาดเก่า
(17:00)
9:00
( ชั่วโมง )
27.85
24.5

( USD )

ถึง เกาะเสม็ด

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเสม็ด
ท่าเรือหน้าด่าน
(09:30)
4:30
( ชั่วโมง )
19.66
16.31

( USD )
เกาะเสม็ด
ท่าเรือหน้าด่าน
(14:00)
7:00
( ชั่วโมง )
21.29
17.67

( USD )
เกาะเสม็ด
ท่าเรือหน้าด่าน
(11:45)
4:15
( ชั่วโมง )
19.66
16.31

( USD )

ถึง ไร่เลย์

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(10:30)
16:30
( ชั่วโมง )
31.12
25.83

( USD )
ไร่เลย์
อ่าวไร่เลย์
(10:30)
15:30
( ชั่วโมง )
31.12
25.83

( USD )

ถึง หัวหิน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
3:00
( ชั่วโมง )
14.74
12.24

( USD )
3:00
( ชั่วโมง )
14.74
12.24

( USD )
3:00
( ชั่วโมง )
14.74
12.24

( USD )
3:00
( ชั่วโมง )
14.74
12.24

( USD )
3:30
( ชั่วโมง )
18.02
14.95

( USD )

ถึง เขาหลัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
15:00
( ชั่วโมง )
27.85
22.28

( USD )

ถึง เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(13:30)
19:30
( ชั่วโมง )
32.43
26.92

( USD )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(13:30)
18:30
( ชั่วโมง )
32.43
26.92

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(11:30)
15:30
( ชั่วโมง )
37.67
31.27

( USD )

ถึง ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
15:00
( ชั่วโมง )
29.48
23.59

( USD )

ถึง Kanchanaburi

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Kanchanaburi
Bus Station
(12:00)
3:00
( ชั่วโมง )
9.83
8.16

( USD )
Kanchanaburi
Bus Station
(14:00)
3:00
( ชั่วโมง )
9.83
8.16

( USD )
Kanchanaburi
Bus Station
(16:00)
3:00
( ชั่วโมง )
9.83
8.16

( USD )
Kanchanaburi
Bus Station
(18:00)
3:00
( ชั่วโมง )
9.83
8.16

( USD )

Bangkok Introduction


Bangkok is the capital of Thailand with a population of just over 8 million residents, and swells to  14.5 million with daytime commuters sprawled across a metropolitan area by the Chao Phraya River delta. The city is home to people throughout Asia including significant populations o Japanese, Chinese, Cambodian, Laotians and Burmese as well as those from the Americas, Europe and Australia. Bangkok has been on the world stage since the early 15th century, dating back to the Ayutthaya Kingdom, which is still recognized in the official name of the city (the longest in the world). It’s strategic position at the mouth of the delta connecting with the Gulf of Thailand made foreign trading easily accessible and Bangkok’s cosmopolitanism continues increasingly today. Fly into Suvarnabhumi Airport or Don Mueang International airport and transit around town is possible through tuk-tuks, the BTS skytrain and the MRT underground. From backpacker mecca KhaoSan road, to Buddhist temples to shopping malls, Bangkok has it all. Take note the weather in Bangkok cycles through hot, rainy and cool seasons, the last of which is the most temperate from October through February. All of Thailand is within reach from the portal of Bangkok with buses leaving from the transportation hub of Victory Monument as well as Ekamai Station throughout the day.

Bangkok Information


 • Bangkok Culture

  Given it’s world reach, Bangkok is an incredibly diverse city and lovingly referred to as the Big Mango, reflecting a similar energy to that of New York City. Street vendors are everywhere for a cheap place to eat and a great way to practice language skills. To probe the history of the city, visit the National Museum, National Gallery and National Theatre to better understand the development and transformation of Bangkok to its present status. Buddhist influence is marked by the holy days of Maka Bucha, Visaka bucha, Asanha Bucha that celebrate the course of Buddha’s, birth, enlightenment, teachings and death. In addition to the more spiritual holidays, Bangkok celebrates with the New Year Festival, Chinese New Year Festival in Yaowarat (Chinatown), Kite Flying Festival, Songkran water fights, Ploughing Ceremony, Vegetarian Festival, Beer Festival and an International Film Festival. There are plenty of reasons to have a good time in Bangkok.

 • Bangkok Shopping

  If you want to take more than pictures home with you, Bangkok shopping offers a litany of destinations that rivals the best in the world. This global influence is best manifested by the Terminal 21 mall in which each floor is themed like cities such as Rome, Paris, Tokyo, and London among others. One of the more upscale options is Siam Paragon, a designer mall wherein storefronts are lined by glamorous brands and oftentimes glamorous people. Another option is Pratunam, also known as Palladium World or Platinum Fashion Mall, a must visit for trendy and cheap clothes, especially suited for female fashion and accessories. Opposite Pratunam is Pantip Plaza for all things IT. Lastly, Chatuchak Weekend Market, also known as JJ is a shocking phenomenon in terms of its size, variety and bargains. This is one of the best spots to soak in the energy of Bangkok, just remember to take a few deep breaths.

 • Things to do in Bangkok

  There’s no shortage of things to do in Bangkok. The viewpoints at Wat Arun or Baiyoke Sky Tower, Bangkok’s tallest building, are good places to start to get a sense of the city’s massive scale. Another temple, the most sacred in Thailand is Wat Phra Kaew, home to the famed emerald Buddha, an image of great historical significance. On the same grounds is the Grand Palace, the official residence for the Kings of Siam since 1782. For a breath of fresh air in a rare green patch in Bangkok, stroll through Lumphini Park to watch how Bangkok residents get away from the demands of everyday life and be on the lookout for monitor lizards. In contrast to the serenity of the park is Lumpinee Boxing Stadium, an arena operated by the Royal Thai Army that showcases the art of Muay Thai to both domestic and international audiences.

 • Bangkok Tours

  In order to get a better sense of the flow of things in Bangkok, it would be wise to cruise on the Chao Phraya River, the main artery of the country. The river is a natural highway for the people of Bangkok and apart from commuting, it connects to the rice fields that provide sustenance. It’s possible to rent a boat at Tha Chang Pier near the Grand Palace or hop on the “Chao Phraya Express Boat” that accommodates tourists seeking to relax on a gentle cruise and learn more about the city. Make sure to dig deeper into Koh Kret, an artificial island resulting from canal development and a long established settlement by the Mon people, a powerful tribe in Central Thailand between the 6th and 10th centuries. Koh Kret offers a different pace of life from the predominantly urban Bangkok where you can explore Ayutthaya styled temples, eat local market food (less busy during the week), and learn about a pottery making process that has been passed on for generations.

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.