เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
ท่าเรืออ่าวสลัด : เกาะกูด
ข้อมูลเบื้องต้น
 
Ao Salad Pier is the foremost gate to the island of Koh Kood. Koh Kood is near Trat which means that you can get to Ao Salad Pier from Bangkok or Pattaya through Trat. The pier has many boat services running throughout the day transporting passengers to and from many destinations including Koh Chang, Trat and Koh Mak. The pier is equipped with all the necessary means to provide you with a good and safe trip.

ที่อยู่ : Ao Salad Pier, which is on the east coast

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: ท่าเรืออ่าวสลัด

จาก กรุงเทพ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
7:00
( ชั่วโมง )
28.87
24.54

( USD )
7:50
( ชั่วโมง )
28.87
24.54

( USD )
7:40
( ชั่วโมง )
28.87
23.96

( USD )
7:00
( ชั่วโมง )
32.08
26.62

( USD )

จาก เกาะหมาก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหมาก
ท่าเรืออ่าวนิด
(11:00)
0:45
( ชั่วโมง )
9.62
8.18

( USD )

จาก Trat

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Trat
Trat Airport
(09:30)
2:30
( ชั่วโมง )
25.66
22.07

( USD )
1:15
( ชั่วโมง )
16.04
13.31

( USD )
Trat
Trat Airport
(12:50)
2:30
( ชั่วโมง )
25.66
22.07

( USD )
1:15
( ชั่วโมง )
16.04
13.31

( USD )
1:00
( ชั่วโมง )
16.04
13.31

( USD )

จาก เกาะช้าง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะช้าง
ท่าเรือบางเบ้า
(10:00)
1:45
( ชั่วโมง )
24.06
19.97

( USD )
4:15
( ชั่วโมง )
24.06
19.97

( USD )

จาก พัทยา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
พัทยา
พัทยา
(05:00)
7:00
( ชั่วโมง )
28.87
24.54

( USD )

จาก เกาะเสม็ด

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเสม็ด
ท่าเรือหน้าด่าน
(08:15)
6:55
( ชั่วโมง )
35.28
29.29

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: ท่าเรืออ่าวสลัด

ถึง กรุงเทพ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
8:00
( ชั่วโมง )
28.87
24.54

( USD )
8:00
( ชั่วโมง )
28.87
24.54

( USD )
8:00
( ชั่วโมง )
28.87
24.54

( USD )

ถึง เกาะหมาก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหมาก
ท่าเรืออ่าวนิด
(12:45)
0:30
( ชั่วโมง )
9.62
8.18

( USD )

ถึง Trat

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
1:15
( ชั่วโมง )
16.04
13.31

( USD )
1:15
( ชั่วโมง )
16.04
13.31

( USD )

ถึง เกาะช้าง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะช้าง
ท่าเรือบางเบ้า
(12:00)
3:00
( ชั่วโมง )
24.06
19.97

( USD )
เกาะช้าง
ท่าเรือบางเบ้า
(14:00)
1:45
( ชั่วโมง )
24.06
19.97

( USD )

ถึง พัทยา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
พัทยา
พัทยา
(20:00)
8:00
( ชั่วโมง )
28.87
24.54

( USD )

ถึง เกาะเสม็ด

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเสม็ด
ท่าเรือหน้าด่าน
(14:30)
5:30
( ชั่วโมง )
35.28
29.29

( USD )
จุดเด่นของที่หมายปลายทาง
จุดรับส่งของรถบัส
 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.