เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
Ao Salad Pier : Koh Kood
ข้อมูลเบื้องต้น
 
Ao Salad Pier is the foremost gate to the island of Koh Kood. Koh Kood is near Trat which means that you can get to Ao Salad Pier from Bangkok or Pattaya through Trat. The pier has many boat services running throughout the day transporting passengers to and from many destinations including Koh Chang, Trat and Koh Mak. The pier is equipped with all the necessary means to provide you with a good and safe trip.

ที่อยู่ : Ao Salad Pier, which is on the east coast

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: Ao Salad Pier

จาก Bangkok

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Kood
Ao Salad Pier
(12:00)
7:00
( ชั่วโมง )
28.42
24.16

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
(14:30)
7:30
( ชั่วโมง )
31.58
26.84

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
(15:10)
7:40
( ชั่วโมง )
28.42
24.16

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
(15:10)
7:40
( ชั่วโมง )
28.42
23.59

( USD )

จาก Koh Mak

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Mak
Ao Nid Pier
(11:00)
Koh Kood
Ao Salad Pier
(11:45)
0:45
( ชั่วโมง )
9.47
8.05

( USD )
Koh Mak
Ao Nid Pier
(15:15)
Koh Kood
Ao Salad Pier
(16:00)
0:45
( ชั่วโมง )
9.47
8.05

( USD )

จาก Trat

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Trat
Leam Sok Pier
(10:00)
Koh Kood
Ao Salad Pier
(11:15)
1:15
( ชั่วโมง )
15.79
13.1

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
(10:45)
Koh Kood
Ao Salad Pier
(12:00)
1:15
( ชั่วโมง )
15.79
13.1

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
(12:30)
Koh Kood
Ao Salad Pier
(13:45)
1:15
( ชั่วโมง )
15.79
13.1

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
(13:30)
Koh Kood
Ao Salad Pier
(14:45)
1:15
( ชั่วโมง )
15.79
13.1

( USD )
Trat
Leam Sok Pier
(14:20)
Koh Kood
Ao Salad Pier
(15:10)
0:50
( ชั่วโมง )
15.79
13.1

( USD )

จาก Pattaya

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Pattaya
Pattaya
(05:00)
Koh Kood
Ao Salad Pier
(12:00)
7:00
( ชั่วโมง )
28.42
24.16

( USD )

จาก Koh Chang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Chang
Bang Bao Pier
(10:00)
Koh Kood
Ao Salad Pier
(11:45)
1:45
( ชั่วโมง )
23.68
19.66

( USD )
Koh Chang
Bang Bao Pier
(10:30)
Koh Kood
Ao Salad Pier
(14:45)
4:15
( ชั่วโมง )
23.68
19.66

( USD )

จาก Koh Samet

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Samet
Nadan Pier
(08:15)
Koh Kood
Ao Salad Pier
(15:20)
7:05
( ชั่วโมง )
34.73
28.83

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: Ao Salad Pier

ถึง Bangkok

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Kood
Ao Salad Pier
(09:00)
8:00
( ชั่วโมง )
28.42
24.16

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
(09:00)
8:00
( ชั่วโมง )
28.42
24.16

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
(12:00)
8:00
( ชั่วโมง )
28.42
24.16

( USD )

ถึง Koh Mak

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Kood
Ao Salad Pier
(12:15)
Koh Mak
Ao Nid Pier
(12:45)
0:30
( ชั่วโมง )
9.47
8.05

( USD )

ถึง Trat

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Kood
Ao Salad Pier
(09:00)
Trat
Leam Sok Pier
(10:15)
1:15
( ชั่วโมง )
15.79
13.1

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
(09:00)
Trat
Leam Sok Pier
(10:15)
1:15
( ชั่วโมง )
15.79
13.1

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
(11:00)
Trat
Leam Sok Pier
(12:15)
1:15
( ชั่วโมง )
15.79
13.1

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
(12:00)
Trat
Leam Sok Pier
(13:15)
1:15
( ชั่วโมง )
15.79
13.1

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
(13:00)
Trat
Leam Sok Pier
(14:15)
1:15
( ชั่วโมง )
15.79
13.1

( USD )

ถึง Pattaya

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Kood
Ao Salad Pier
(12:00)
Pattaya
Pattaya
(20:00)
8:00
( ชั่วโมง )
28.42
24.16

( USD )

ถึง Koh Chang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Kood
Ao Salad Pier
(09:00)
Koh Chang
Bang Bao Pier
(12:00)
3:00
( ชั่วโมง )
23.68
19.66

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
(12:15)
Koh Chang
Bang Bao Pier
(14:00)
1:45
( ชั่วโมง )
23.68
19.66

( USD )

ถึง Koh Samet

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Kood
Ao Salad Pier
(09:00)
Koh Samet
Nadan Pier
(14:30)
5:30
( ชั่วโมง )
34.73
28.83

( USD )
จุดเด่นของที่หมายปลายทาง
จุดรับส่งของรถบัส
 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-2) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.